מלגות ופרסים

צרו קשר

ראש המכון: פרופ' עמוס גולדברג
 amos.goldberg@mail.huji.ac.il  
הר הצופים, בניין גסטר, חדר 311
טלפון: 02-5881701 | פקס: 02-5881243

רכזת מכון המחקר ליהדות זמננו: גב' קרין כהן
 karinc@savion.huji.ac.il 
הר הצופים בניין גסטר חדר 315 | טל: 02-5881703

עורכת השנתון האנגלי: גב' רובין זלבן 
robinz@savion.huji.ac.il 
הר הצופים, בניין גסטר חדר 314 | טלפון: 02-5882491

מנהלת אקדמית, המדור לתיעוד בע"פ: ד"ר שרון לבנה
livnesh@gmail.com  
הר הצופים, בניין גסטר חדר 307 | טלפון:  02-5882372

 

 

 

קול קורא למלגות תלת שנתיות של מכון המחקר ליהדות זמננו לתלמידי/ות דוקטור מצטיינים/ות (תשפ"ג-תשפ"ה)

אנו שמחים להכריז על מלגות תלת שנתיות של מכון המחקר ליהדות זמננו לשנת תשפ"ג-תשפ"ה לדוקטורנטים מצטיינים. המלגות מיועדות לאפשר לזוכים להקדיש את מרב זמנם ומרצם לעיון ולמחקר.

לפרטים נוספים ראו את הקובץ המצורף, להגשת מועמדות יש להיכנס לאתר ההרשמה כאן

Call for application: The Research Institute of Contemporary Jewry’s Three-Year Scholarships for Outstanding Doctoral Students (2022/23-2024/25)

We are pleased to announce the scholarship program of the Research Institute of Contemporary Jewry for outstanding doctoral students of the Hebrew University of Jerusalem.

Please see the attached document for further details, for registration use the following link.