בארץ

צרו קשר

ראש המכון: פרופ' עמוס גולדברג
 amos.goldberg@mail.huji.ac.il  
הר הצופים, בניין גסטר, חדר 311
טלפון: 02-5881701 | פקס: 02-5881243

רכזת מכון המחקר ליהדות זמננו: גב' קרין כהן
 karinc@savion.huji.ac.il 
הר הצופים בניין גסטר חדר 315 | טל: 02-5881703

עורכת השנתון האנגלי: גב' רובין זלבן 
robinz@savion.huji.ac.il 
הר הצופים, בניין גסטר חדר 314 | טלפון: 02-5882491

מנהלת אקדמית, המדור לתיעוד בע"פ: ד"ר שרון לבנה
livnesh@gmail.com  
הר הצופים, בניין גסטר חדר 307 | טלפון:  02-5882372

 

 

 

מכון המחקר ליהדות זמננו משתף פעולה עם יחידות אקדמיות בארץ ובעולם. אנו גאים "בחברים שלנו". 

המועצה הישראלית ליחסי חוץ  | The Israel Council on Foreign Relations

The Israel Council on Foreign Relations (ICFR) is a non-partisan forum for the study and debate of foreign policy operating under the auspices of the World Jewish Congress. Established in 1989 by the late Dr. David Kimche and a group of prominent practitioners and scholars of international affairs, the Council aspires to stimulate public awareness of world events and insightful discussion of foreign policy issues, particularly regarding Israel, the Middle East, and Jewish affairs.

The ICFR is a favored platform for distinguished foreign visitors who wish to present their views in a nongovernmental setting, and regularly organizes public and closed-door lectures and symposia. Since its inception, the Council has hosted numerous heads of state, prime ministers, foreign ministers and other outstanding guests from abroad, as well as prominent local scholars and politicians. A wide cross section of Israeli society, including government officials, Israeli and foreign diplomats, university professors, leading business people, journalists, and promising students, participates in the activities of the Council, which accommodates a wide range of viewpoints...more.


המכון לחקר האנטישמיות והגזענות בימינו ע"ש סטפן רוט, אוניברסיטת תל אביב The Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism

The Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism undertakes academic research and provides a forum for discussion of issues related to antisemitism and racism, their history, and their social, institutional and cultural settings. The focus of the Institute is the social and political  manifestations of these phenomena since the end of World War II...more.


המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים ויצמן, אוניברסיטת תל אביב

המכון מקדם את המחקר וההוראה של הרעיון הציוני, התנועה הציונית, העלייה, ההתיישבות היהודית, היחסים בין יהודים לערבים, הזיקה בין מדינת ישראל לבין העם היהודי ובין הציונות לבין גורמים לא יהודים בארץ ומחוצה לה. המכון נותן מקום מרכזי לתקופה המעצבת של מדינת ישראל, תקופת המנדט בכלל וליחסים המיוחדים של ההסתדרות הציונית והיישוב עם בריטניה במיוחד. במרוצת הזמן וככל שהתרחבו והעמיקו העיסוק והמחקר האקדמי בסוגיות הנזכרות, הצטרפו לתחומי עניינו של המכון גם היבטים הקשורים בחברה, בפוליטיקה ובתרבות של המפעל הציוני, היישוב היהודי ומדינת ישראל.

המכון מוציא לאור שני כתבי עת המשלבים קריטריונים בינלאומיים בשיפוט אקדמי מחמיר עם רצון להגיע לקהל מתעניין רחב ככל הניתן: 'ישראל' לצד 'The History of Israel'. המכון פתוח לחוקרים המבקשים להעמיק במחקרם, לתרום לכתבי העת של המכון או לתרום לתכניהם וארגונם של ימי העיון בנושאים המעניינים את המכון...להמשך קריאה


 מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

מרכז זלמן שזר הוא תאגיד ממשלתי המוביל את הפצת הידע על תולדות העם היהודי, מקדם את התודעה ההיסטורית בחברה הישראלית והיהודית, מפתח את  הידע ההיסטורי בתולדות העם היהודי ומטפח את המחקר האקדמי בתחומים אלה. על פי מורשתו של זלמן שזר, נשיאה השלישי של מדינת ישראל, המרכז חותר לבסס זיקה וחיבור של העם היהודי אל עברו. לשם כך המרכז מקיים פעילויות להרחבת הידע של הציבור על תולדות העם היהודי, להעמקת ידע זה ומטפח ומעודד את המחקר בתחום...להמשך קריאה


מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות שבאוניברסיטת בן-גוריון בנגב הוקם מכוח חוק דוד בן-גוריון תשל"ז-1976 ועל יסוד אמנה שנחתמה בשנת 1982 בין המכון למורשת בן-גוריון ובין אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. המכון עוסק בלימוד, תיעוד וחקר ההיסטוריה, ההגות, הפוליטיקה, התרבות, החברה והמרחב הגיאוגרפי של ישראל והתנועה הציונית בהיבטים רב-תחומיים, ומחויב לטיפוח חקר פועלו של דוד בן-גוריון, ראש ממשלתה הראשון של מדינת ישראל.

במכון, השוכן בקריית האוניברסיטה בשדה בוקר, הוצאה לאור אוניברסיטאית, ספריה אקדמית, ארכיון ומרכז מידע דיגיטלי. במכון חמישה עשר חברי סגל אקדמי החוקרים מניפה מגוונת של היבטים בתולדות ישראל, ואשר יזמו והקימו שתי תכניות לימוד אקדמיות בתחומי מחקרם: לתואר ראשון, במסלול ללימודי מדינת ישראל בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בן-גוריון, ואת התכנית הבינלאומית ללימודי ישראל ע"ש וודמן-שלר לתואר שני, הפועלת במכון ובאחריותו. המכון משמש אכסניה לתלמידי מחקר מתקדמים לתואר שלישי ובתר-דוקטורנטים מהארץ ומהעולם...להמשך קריאה


 יד ושם

יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, נוסד ב-1953 על פי חוק שחוקקה הכנסת, והוא מופקד על הנצחה, תיעוד, מחקר והוראת השואה. מתחם יד ושם משתרע על שטח של מאה ושמונים דונם בהר הזיכרון אשר בירושלים, ובו מוזאונים, מרכזי מחקר וחינוך, אנדרטאות ואתרי זיכרון – אוהל יזכור, בקעת הקהילות, "יד לילד" ועוד.

ב-2019 ביקרו ביד ושם יותר ממיליון אנשים, ועוד מיליונים ביקרו באתר האינטרנט של יד ושם הנגיש כיום בשמונה שפות.

על רקע העניין הגובר ברחבי העולם בשואה ובמשמעותה לא רק לעם היהודי אלא גם במשמעותה האוניברסלית ולנוכח השינויים בדרכי ההנצחה, יד ושם שואף להמשיך ולהנחיל בצורה הרלוונטית ביותר את זיכרון השואה ואת משמעויותיה לדורות העתיד. כדי להתמודד עם אתגרי הנצחת השואה היום, כשבעים וחמש שנים לאחר תום מלחמת העולם השנייה, יצר יד ושם סביבת הנצחה ולמידה רב-ממדית הבנויה מארבעה מרכיבים בסיסיים...להמשך קריאה


יד יצחק בן צבי 

יד יצחק בן צבי היא מוסד ממלכתי שהוקם על פי חוק להמשכת פועלו הציוני, התרבותי, החינוכי והמחקרי של הנשיא יצחק בן-צבי ופועלת ממקום משכנם של הנשיא ורעייתו רחל ינאית בירושלים...להמשך קריאה לחצו כאן.