פרסים

הקרן ע"ש פרופ' אלכסנדר דושקין ז"ל
קול קורא: תמיכה בפרסום ספרים בחקר יהדות זמננו | תשפ"ב

התמיכה מיועדת לחברי סגל מכון המחקר ליהדות זמננו (בעבר ובהווה), לעמיתי המכון (בעבר ובהווה)
ולבעלי תואר דוקטור שהודרכו בלימודי הדוקטורט או בפוסט דוקטורט על ידי סגל המכון.
עדיפות תינתן לפרסום ספר ראשון.

סכום התמיכה: עד 3,000$. 

המסמכים הנדרשים:
 1. מכתב בקשה (עד עמוד אחד)
 2. קורות חיים ורשימת פרסומים
 3. תקציר הספר (עד 3 עמודים) ותוכן עניינים
 4. הסכם חתום עם ההוצאה לאור
 5. פירוט ההוצאות הנדרשות לפרסום הספר וסכום התמיכה המבוקש
 6. המלצה המדגישה את הערך המחקרי של הספר

 

המועד האחרון להגשת הבקשות:
יום שישי, י"ב באייר תשפ"ב, 13 במאי 2022. 

הגשת מועמדות באתר: http://scholarships.huji.ac.il

מידע נוסף בדוא"ל: karinc@savion.huji.ac.il 

קרן אוליבייה וודוז
קול קורא לפרס הצטיינות לשנה"ל תשפ"ב על עבודת מחקר בתחום:
חקר הגזענות, האנטישמיות והמאבק נגדם

 

רשאים להגיש מועמדות תלמידים ותלמידות מכל הדיסציפלינות הרשומים באוניברסיטה העברית :

בעלי תואר מוסמך או תואר דוקטור של האוניברסיטה העברית עד שנתיים מיום אישור עבודתם.

תלמידי מחקר מתקדמים (שלב ב') באוניברסיטה העברית. 

סכום הפרס: 6,000 ש"ח

המסמכים הנדרשים:   
 1. טופס מועמדות (באתר להגשת המועמדות)
 2. קורות חיים
 3. שתי המלצות (אחת מהן של מדריך העבודה)
 4. בעלי תואר מוסמך יגישו העתק של עבודת המוסמך המאושרת
 5. בעלי תואר דוקטורט יגישו תוכן עניינים, תקציר עובדת המחקר ופרק אחד מתוכה המבליט את חדשנותה.
 6. תלמידי מחקר יגישו את הצעת המחקר שאושרה ע"י הרשות לתלמידי מחקר ותוכנית מחקר עתידית.
  רצוי לצרף פרק אחד מתוך טיוטת עבודת הדוקטור או מאמר.

 

המועד האחרון להגשת הבקשות:
יום שישי, י"ב באייר תשפ"ב, 13 במאי 2022.

הגשת המועמדות באתר:  http://scholarships.huji.ac.il

מידע נוסף בדוא"ל: karinc@savion.huji.ac.il