פרסומי מורים ועמיתים

2022

DeKoven Ezrahi, Sidra. Figuring Jerusalem: politics and poetics in the sacred center. Chicago: University Press, 2022.

Mikel Arieli, Roni. Remembering the Holocaust in a racial state: Holocaust memory in South Africa from Apartheid to democracy (1948-1994).  Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2022. 

Shilo, Bilha and David Ajchenrand.  Ein Drama in Akten: die Restitution der Sammlungen des Wilnaer YIVO. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2022.

Rebhun, Uzi, Dani Kranz,  and Heinz Sünker., A Double Burden: Israeli Jews in Contemporary Germany. New York: Suny Press, 2022.

שילה, בלהה. אהבה והחמצה: תום התקופה האירופית של ייווא. עורכת יפעת וייס. ירושלים: מאגנס, 2022.

שיפריס נתן, שמואל פיינר וחנן גפני, מגלי טמירין - ההשכלה היהודית בגליציה: היסטוריה, ספרות, הגות וזיכרון. ירושלים: מאגנס, אוניברסיטת חיפה ועמותת יהדות גליציה ובוקובינה, 2022. 

 

 

 

 

 

2021

Blumenthal, Rachel. Right to reparations the Claims Conference and Holocaust survivors, 1951-1964. Lanham: Lexington Books, 2021. 

Weiss, Yifaat. Niemandsland: Hader am Berg Scopus. Göttingen: V&R Academic, 2021.

 

שרון ליבנה ושרון קנגיסר כהן. “ועוד יש לי מה לומר“: תיאוריה ופרקטיקה בתיעוד בעל פה; ספר יובל לכבוד מרגלית בז‘רנו. ירושלים: כרמל, 2021.

2020

Consonni, Manuela., and Vivian Liska eds. Sartre, Jews, and the Other Rethinking Antisemitism, Race, and Gender. Berlin, München, Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2020.

Weiss, Yfaat, ed. Jahrbuch des Dubnow-Instituts XVII/2018. Vandenhoeck & Ruprecht, 2020.

2019

ברטל ישראל, שומסקי דימיטרי, מאיר יונתן והונדרט גרשון דוד. עם ועולם : שי לישראל ברטל. ירושלים: מרכז זלמן שזר, 2019.

גמליאל טובה, שיפריס נתן, ורוזנטל רונית. ילדים של הלב : היבטים חדשים בחקר פרשת ילדי תימן. תל אביב: רסלינג הוצאת ספרים, 2019.

שיפריס נתן. ילדי הלך לאן? פרשת ילדי תימן: החטיפה וההכחשה. תל אביב: ספרי עליית הגג; ראשון לציון: ידיעות אחרונות- ספרי חמד, 2019.

 

2018

Bashīr Bashīr,. Goldberg Amos eds. The Holocaust and the Nakba : A New Grammar of Trauma and History. Columbia University Press, 2018.
Della Pergola, Sergio, and Uzi Rebhun.  Jewish population and identity: concept and reality. Cham, Switzerland: Springer, 2018.
Shumsky, Dmitry. Beyond the Nation-State. Yale University Press, 2018.

נאוה ט. ברזני. כאן יא מכאן: היבט ומבט בתמונת זיכרון הילדות בתקופת השואה והמלחמה בלוב. תל אביב: רסלינג הוצאת ספרים, 2018. 

 

2017

Margalit Bejarano, Yaron Harel, Marta F. Topel and Margalit Yosifon, Jews and Jewish Identities in Latin America: Historical, Cultural, and Literary Perspectives, Academic Studies Press: Boston 2017.

Goldberg Amos. Trauma in first person: Diary writing during the Holocaust. Indiana University Press, 2017.

Avrutin, Eugene M., Jonathan Dekel-Chen, and Robert Weinberg.  Ritual Murder in Russia, Eastern Europe, and Beyond New Histories of an Old Accusation. Bloomingron, IN Indiana University Press, 2017.

 

2016

Lederhendler, Eli. American Jewry: A new history. Cambridge University Press, 2016.

Rebhun, Uzi.  Jews and the American religious landscape. New York : Columbia University Press, 2016.