פרסומי מורים ועמיתים

2021

שיפריס נתן (עם שמואל פיינר וחנן גפני), מגלי טמירין - ההשכלה היהודית בגליציה: היסטוריה, ספרות, הגות וזיכרון, מאגנס, אוניברסיטת חיפה ועמותת יהדות גליציה ובוקובינה, ירושלים 2021 (לקראת הופעה). 

2020

Weiss, Yfaat, ed. Jahrbuch des Dubnow-Instituts XVII/2018. Vandenhoeck & Ruprecht, 2020.

2019

ברטל ישראל, שומסקי דימיטרי, מאיר יונתן והונדרט גרשון דוד. עם ועולם : שי לישראל ברטל 2019.

גמליאל טובה, שיפריס נתן, ורוזנטל רונית. ילדים של הלב : היבטים חדשים בחקר פרשת ילדי תימן. הסדרה לחקר ישראל - חברה, תרבות והיסטוריה Heb. 2019.

 

2018

Bashīr Bashīr and Goldberg Amos. The Holocaust and the Nakba : A New Grammar of Trauma and History. Religion, Culture, and Public Life ; 39. 2018.

Shumsky Dmitry. Beyond the Nation-State. Yale University Press, 2018.


 

2017

Margalit Bejarano, Yaron Harel, Marta F. Topel and Margalit Yosifon, Jews and Jewish Identities in Latin America: Historical, Cultural, and Literary Perspectives, Academic Studies Press: Boston 2017.

Goldberg Amos. Trauma in first person: Diary writing during the Holocaust. Indiana University Press, 2017.


 

2016

Lederhendler Eli. American Jewry: A new history. Cambridge University Press, 2016.