שנתון Studies in Contemporary Jewry

השנתון בשפה האנגלית - Studies in Contemporary Jewry, הוא ספינת הדגל של פרסומי מכון המחקר ליהדות זמננו.

עד כה יצאו לאור שלושים ושניים כרכים אשר כל אחד מהם מוקדש לנושא מסוים. הנושאים שבהם עסקו כרכי השנתון כוללים בין השאר: "יהודים ומגדר", "גורלם של יהודי אירופה 1945-1939", "יהודים ותרבות האוכל" ו"מרחב ומקום בחברה ובתרבות היהודית המודרנית". בנוסף למאמרי הנושא, מתפרסמים בכל כרך כמה עשרות סקירות ספרים שנכתבות בידי מגוון רחב של אקדמאים ומומחים מכל העולם. עורכי השנתון הם ארבעה חברי סגל בכיר באוניברסיטה העברית: ענת הלמן, ירחמיאל כהן, אלי לדרהנדלר ועוזי רבהון.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעורכת השנתון האנגלי, גב' רובין זלבן: robinz@savion.huji.ac.il 

<לדף השנתון באתר הוצאת הספרים שלאוניברסיטת אוקספורד יש ללחוץ על התמונה>
Oxford University