אודות

ארכיון המדור לתיעוד בעל פה הוא אוסף הראיונות החשוב ביותר הנמצא במוסד אקדמי בישראל. רוב הראיונות המופקדים בארכיון נערכו במסגרת מחקרים שהתבצעו על ידי חוקרים וסטודנטים של המכון ליהדות זמננו, אולם קיימים גם ראיונות המבוססים על שיתוף פעולה עם גופים וארגונים מחוץ לאוניברסיטה, בעלי עניין מיוחד בפיתוח התיעוד בעל-פה ובהנגשתו לציבור. מאז הקמת המדור בשנת 1959, נקלטו ונרשמו בו למעלה מ-10,000 ראיונות, במסגרת למעלה מ-250 פרויקטים תיעודיים העוסקים בהיבטים שונים בחיי היהודים בזמננו ובתולדותיהם. החומר התיעודי במדור מבוסס על עדויות ממקור ראשון מפי אנשים אשר חוו את האירועים עליהם הם מספרים. המדור לתיעוד בעל-פה משמר ומעמיד לרשות החוקרים והציבור הרחב עדויות הקשורות לקשת רחבה של נושאי מחקר ביהדות זמננו. 

 

חלוצי החוקרים של המכון ליהדות זמננו פיתחו את מיומנויות הראיון דרך התנסות אישית, והתייחסו לתיעוד בע"פ בעיקר ככלי לאיסוף ראיות היסטוריות. תיעוד בע"פ הפך בימינו לתחום ידע מוכר הדורש מחקר והכשרה, כדי שיתבצע על פי אמות מידה מקצועיות. המדור לתיעוד בעל פה מנהל את אוסף הראיונות שנאסף במשך למעלה מחמישים שנה על ידי חוקרים, תוך שמירה על מקצועיות והתאמה לשינויים הטכנולוגיים. המדור משרת את החוקרים המבצעים את הראיונות ואת ציבור המשתמשים באוספי הארכיון. כמו כן הוא מציע קורסים לתיעוד בע"פ וממלא תפקיד מרכזי באגודה הישראלית לתיעוד בע"פ, אשר מטרתה היא לשפר את רמת המקצועיות בתחום. החל משנת 2019 תתאפשר גישה לראיונות גם דרך אתר הספרייה הלאומית אשר תמשיך בפרוייקט הנגשת הראיונות לציבור.

ד"ר שרון ליבנה, המנהלת האקדמית של המדור לתיעוד בע"פ


 

ד"ר שרון ליבנה היא היסטוריונית העוסקת בתחום יחסי ישראל גרמניה והחברה הישראלית וקשריה עם גרמניה בתחומים האקדמיים, התרבותיים, הכלכליים והחינוכיים. במסגרת מחקריה עוסקת ד"ר ליבנה בפרוייקטים שבמרכזם עומד התיעוד בעל פה האחרון שבהם עוסק בראיונות עם יהודים בגיל השלישי בקהילות יהודיות ברחבי העולם והתמודדותם עם מגפת הקורונה וכן במחקרים המשלבים תיעוד בע"פ, כמו בפרוייקט משותף של מכון רוזנצוויג שבאוניברסיטה העברית, מכון ון-ליר ומכון ע"ש פריץ באואר בפרנקפורט, שעסק בשיתוף הפעולה המחקרי בין האקדמיה הישראלית והגרמנית בתחומי היסטוריה גרמנית ושפה וספרות  גרמנית. הספר (בשיתוף עם ד"ר אירנה אווה-בן דוד) עתיד לראות אור במהלך 2022.